Z dniem 1.11.2019 roku znika tzw. odwrotne obciążenie

Z dniem 1.11.2019 roku znika tzw. odwrotne obciążenie, które stosowaliśmy m.in. w przypadku usług budowlanych. W zamian za to wprowadzony zostaje obligatoryjny Mechanizm Podzielonej Płatności.

W skrócie polega on na tym, że kupujący nabywając daną usługę/towar obowiązkowo musi dokonać płatności z podziałem na kwotę netto, która wpływa na podstawowy rachunek bankowy sprzedawcy oraz na kwotę VAT, która wpływa na specjalny rachunek bankowy VAT.

Obowiązek dotyczy transakcji, które ŁĄCZNIE spełniają trzy warunki:
zawierane są pomiędzy przedsiębiorcami
faktura przewyższa kwotę 15 tys. zł
towary/usługi wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy