Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • obsługa firm w ramach wykonywania zadań służby BHP
  • organizacja i prowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń w zakresie BHP
  • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego  na stanowiskach pracy
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • analizy stanu BHP
  • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i ppoż.)
  • opracowywanie instrukcji i innej dokumentacji z zakresu BHP

Biuro rachunkowe w Łomży

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

18-400 Łomża
al. Józefa Piłsudskiego 58

725 350 046, 725 350 047