Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pracodawcom posiadającym status zakładu pracy chronionej oraz pracodawcom tzw. otwartego rynku pracy proponujemy wsparcie w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych:

  • rejestracja pracodawcy w PFRON
  • obsługa kadrowo – płacowa osób niepełnosprawnych
  • wyliczenie kosztów płacy osób niepełnosprawnych
  • wysyłanie wniosków, deklaracji i informacji do PFRON
  • ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • wsparcie oraz przygotowanie firmy do kontroli PFRON

Biuro rachunkowe w Łomży

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

18-400 Łomża
al. Józefa Piłsudskiego 58

725 350 046, 725 350 047