Księgowość

Kompleksowe usługi księgowo – rachunkowe

Świadczone przez nas usługi to gwarancja bezpieczeństwa powierzonych danych i najwyższej satysfakcji z oferowanych usług.

pełna księgowość

Księgi rachunkowe

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji
 • sprawozdawczość zewnętrzna m.in. GUS, US, ZUS, PFRON
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sprawozdawczość wewnętrzna oparta na własnym modelu „Rozliczenie centrów biznesowych”
 • sporządzanie okresowych raportów zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • wsparcie w sprawozdawczości do instytucji finansowych, banków, firm leasingowych
 • obsługa interfejsów bankowych
 • przygotowanie paczek przelewów

Podatkowa księga przychodów
i rozchodów KPiR

 • prowadzenia KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • bieżące ewidencjonowanie dokumentów
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji
 • sprawozdawczość zewnętrzna m.in. GUS, US, ZUS, PFRON
 • sporządzanie okresowych raportów zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • wsparcie w sprawozdawczości do instytucji finansowych, banków, firm leasingowych
 • obsługa interfejsów bankowych
 • przygotowanie paczek przelewów

Ewidencja Ryczałtowa

 • bieżąca ewidencja przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji
 • sprawozdawczość zewnętrzna m.in. GUS, US, ZUS, PFRON
 • sporządzanie okresowych raportów zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • wsparcie w sprawozdawczości do instytucji finansowych, banków, firm leasingowych
 • obsługa interfejsów bankowych
 • przygotowanie paczek przelewów

Pozostałe

 • karta podatkowa
 • ewidencja dla celów wynajmu
 • inne ewidencje i zestawienia

Biuro rachunkowe w Łomży

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.
Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

18-400 Łomża
al. Józefa Piłsudskiego 58

725 350 046, 725 350 047