Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIZNESU +

  Naszym Klientom dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich – specjalizujemy się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, outsourcingu oraz restrukturyzacji w obszarze HR. Obsługujemy firmy w pełnym zakresie kadr i płac oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy specjalistami w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej. Prowadzimy analizy ekonomiczno - finansowe, controlling oraz doradztwo.

  W celu zmniejszenia kosztów i usprawnienia działań administracyjnych firm w wielu obszarach pomagamy Klientom usprawnić procesy biznesowe.

  Oferowane przez Nas usługi zapewniają gotowe rozwiązania dostosowane dokładnie do potrzeb Klienta.
 • KORZYŚCI KLIENTA +

  • redukcja kosztów
  • przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzną firmę
  • przejrzystość biznesu
  • elastyczność i szybkość działania
  • optymalizacja procesów
  • wykorzystanie wiedzy specjalistów
 • ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

  • rejestracja pracodawcy w PFRON
  • doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • obsługa kadrowo - płacowa osób niepełnosprawnych
  • ustalanie efektu zachęty w celu uzyskania dofinansowania
  • wyliczenie kosztów płacy osób niepełnosprawnych
  • wysyłanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń
  • ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • doradztwo w zakresie optymalizacji wpłat na PFRON
  • wysyłanie deklaracji i informacji do PFRON
  • wsparcie oraz przygotowanie firmy do kontroli PFRON
  • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • księgowość w zakładzie zatrudniającym osoby niepełnosprawne
  • bezpieczna rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
  • stała opieka doradcza
 • 1

Co nowego?

Dzień wolny za 11 listopada 2017

02 listopad 2017

Zgodnie z z przepisami prawa, jeśli święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy - w wolną sobotę, Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego...

Prawo do opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni

20 październik 2017

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O...

Umowa o pracę na okres próbny

01 październik 2017

Umowa o pracę na okres próbny jest szczególnym rodzajem terminowej umowy o pracę. Umowa jest ograniczona czasowo i nie może przekraczać 3 miesięcy. Natomiast może natomiast trwać krócej niż 3...

Obowiązek opłacania składki na FGŚP za osoby bliskie

29 wrzesień 2017

5 września 2017r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2017r. poz. 1557), która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

02 styczeń 2017

Minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 2.000 zł brutto.

Umowy Zlecenia 2017

30 grudzień 2016

Minimalna stawka godzinowa Zleceniobiorców świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia /umowy świadczenia usług od 1 stycznia 2017 roku wynosi 13 zł brutto i przysługiwać

«
»

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!