• Wsparcie biznesu i doradztwo

Wsparcie Biznesu i Doradztwo

 • wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej, poprzez rejestrację firmy w odpowiednim rejestrze i pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • bieżące wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej
 • wsparcie w realizacji wystąpień i nakazów z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
 • uczestnictwo w kontrolach: Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i innych
 • zarządzanie obsługą bankową
 • dobór odpowiednich narzędzi do zarządzania firmą
 • budżetowanie, okresowe raporty
 • rachunkowość zarządcza
 • skracanie okresów rozliczenia miesiąca
 • outsourcing administracji, kadr, płac, księgowości
 • opracowywanie dostosowanych do potrzeb klienta aktów prawa wewnętrznego (regulaminy, polityki, procedury)
 • plany naprawcze, projekty ograniczenia kosztów
 • optymalizacja struktur organizacyjnych

Co możemy Państwu zaoferować?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie naszych Klientów  w procesach gospodarczych, którym zapewniamy pomoc oraz wsparcie przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.


Do obsługi każdego Klienta jest desygnowany pracownik, do indywidualnej współpracy.  
Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

Zadzwoń do Nas!