• baner-widget1

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • udzielanie porad i opinii na temat zagadnień związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową
  • obsługa firm w ramach wykonywania zadań służby BHP
  • doradztwo w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
  • organizacja i prowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń w zakresie BHP
  • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego  na stanowiskach pracy
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • analizy stanu BHP
  • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i ppoż.).
  • opracowywanie instrukcji i innej dokumentacji z zakresu BHP
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Co możemy Państwu zaoferować?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie naszych Klientów  w procesach gospodarczych, którym zapewniamy pomoc oraz wsparcie przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.


Do obsługi każdego Klienta jest desygnowany pracownik, do indywidualnej współpracy.  
Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

Zadzwoń do Nas!