• Audyt

Audyt

Nasza specjalizacja:

  • Audyt Personalny
  • Audyt Księgowy
  • Audyt Organizacyjny
  • Audyt BHP


  Korzyści Klienta:

  • potwierdzenie zgodności organizacji i funkcjonowania audytowanych procesów z uregulowaniami prawnymi
  • uzyskanie bezstronnej i obiektywnej opinii
  • ustalenie stopnia przestrzegania przez pracowników obowiązujących regulaminów, polityk, instrukcji i procedur
  • identyfikacja obszarów potencjalnego doskonalenia
  • wskazanie obszarów wymagających korekty działań
  • optymalizacja procesów

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

  Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

  Zapraszamy do skorzystania
  z naszych usług!

  Kontakt:

   18-400 Łomża

  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

   725 350 046, 725 350 047

  Zadzwoń do Nas!