Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 2.000 zł brutto.

Od 1 stycznia 2017 roku dodatek za pracę w nocy nie wlicza się do wysokości płacy minimalnej.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!