Zasiłek chorobowy - kiedy wypłaca pracodawca

Na podstawie art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2016.372 t.j.) Pracodawcy, którzy na dzień 30 listopada  poprzedniego roku kalendarzowego zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób
- zobowiązani są od 1 stycznia roku kolejnego do ustalania wysokości oraz wypłaty  świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W roku 2017  Pracodawcy, którzy zgłaszali na dzień 30 listopada 2016 roku do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych zobowiązani więc będą do wypłaty świadczeń dla:
- pracowników
- zleceniobiorców zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W sytuacji, w której zatrudnione osoby otrzymują zasiłek chorobowy z ZUS a Pracodawca od dnia 1 stycznia 2017 roku jest zobowiązany do wypłaty tych zasiłków, to ZUS  kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej (w 2016 roku) wypłatę zasiłku.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!