Limit zwolnienia z VAT

Do końca 2018 roku limit zwolnienia podatkowego z VAT pozostaje bez zmian i wynosi 150 000 zł.


Ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać osoby, które rozpoczynają własny biznes. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu.


Do kalkulacji wysokości obrotów do limitu 150 tys. zł nie wlicza się:


1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które są przedmiotowo zwolnione z VAT
3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przedsiębiorcy pozbawieni prawa do zwolnienia z VAT dokonujący sprzedaży:


- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
- terenów budowlanych
- budynków, budowli lub ich części
- nowych środków transportu
- usług prawniczych

- usług w zakresie doradztwa
- usług jubilerskich.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!