Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Z dniem 1 września br. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem zatrudnienia. Pracodawca i pracownik są zobowiązani do podpisania umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.

Za brak zawarcia umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca może otrzymać grzywnę w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Dotychczasowe przepisy prawa pracy obowiązujące do 31 sierpnia br. pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę do końca pierwszego dnia pracy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!