Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia i wynosi:


- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Do długości obowiązującego okresu wypowiedzenia wliczamy wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!