Normy i wymiar czasu pracy

Art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, stanowi, że podstawowa norma dobowa wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.


Pracodawca w oparciu o normy czasu pracy ustala liczbę godzin i dni do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Liczbę godzin oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.


Norma pięciodniowego tygodnia pracy jest przeciętną dla danego okresu rozliczeniowego. Niektóre tygodnie pracy mogą być sześciodniowe, inne czterodniowe. Ważne żeby w okresie rozliczeniowym pracownik pracował przeciętnie pięć dni w tygodniu.

Przekroczenie przeciętnej pięciodniowej normy czasu pracy należy traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownikowi, który ze względu na konieczność pracy w godzinach nadliczbowych wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z harmonogramu czasu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce praca.

Praca w szóstym dniu tygodnia powoduje przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Jeśli więc pracownik nie otrzymał w zamian  dnia wolnego od pracy, to powinien za tę pracę otrzymać wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!