Zalety pracy tymczasowej

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy cykl artykułów dotyczących pracy tymczasowej.


Ta forma zatrudnienia niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców.


Do zalet pracy tymczasowej dla pracowników należą m.in.:

- szybka rekrutacja - kandydaci spełniający wymagania dotyczące danego stanowiska mają często zagwarantowaną pracę praktycznie bez procesu selekcji

- rozwój - praca tymczasowa zapewnia możliwość rozwoju zarówno dla osób, które preferują elastyczny harmonogram pracy, jak i dla tych, którzy poszukują stałego zatrudnienia

- perspektywa stałego zatrudnienia - pracodawcy zazwyczaj traktują pracę tymczasową jako okres próbny, po którym większość pracowników zostaje zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

- warunki pracy  - pracownicy tymczasowi posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika oraz nie mogą być traktowani mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na tym samym lub podobnym stanowisku


Korzyści zatrudnienia tymczasowego dla pracodawców:


- pominięcie procesu rekrutacji - pominięcie kosztownego i czasochłonnego procesu rekrutacji, co pozwala na skupienie się na priorytetowych zadaniach w firmie

- skupienie się na celach firmy - mniejsze zaangażowanie zespołu firmy w zatrudnianie pracowników umożliwia koncentrację na strategicznych jej celach

- możliwość sprawdzenia pracownika - praca tymczasowa daje pracodawcy szansę na sprawdzenie umiejętności pracownika przed zatrudnieniem go na stałe

- kontrola kosztów pracowniczych - dzięki rozliczeniu z agencją pracy tymczasowej na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca pracodawca użytkownik może lepiej kontrolować poniesione koszty pracowniczeKim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!