Jednolity Plik Kontrolny

 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz.1649) wprowadza na podatników obowiązek wysyłania od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).


Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych. JPK powinien zawierać następujące dane:

- księgi rachunkowe
- wyciągi bankowe
- dane z magazynu
- ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
- faktury VAT
- podatkową księgę przychodów i rozchodów
- ewidencję przychodów

Pozyskane dane księgowe będą poddawane analizie za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego. Urzędnicy będą mogli w krótkim czasie przeprowadzić szereg testów weryfikujących spójność, dokładność oraz kompletność ksiąg, ewidencji i deklaracji. Stosowanie takiej techniki badania rozliczeń będzie dozwolone w ramach postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych, skarbowych i krzyżowych.

Obowiązek przekazywania fiskusowi JPK w formie jednolitego pliku danych generowanych z komputerowych programów księgowych wejdzie w życie:
- 1 lipca 2016  - duże firmy
- 1 lipca 2018  - małe i średnie firmy
Sankcje za zlekceważenie nowych obowiązków przewidziane są w art. 80 kodeksu karnego skarbowego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz  szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

cof@cof.biz.pl

Zadzwoń do Nas!