Telefon: 86 216 21 51

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIZNESU +

  Naszym Klientom dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich – specjalizujemy się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, outsourcingu oraz restrukturyzacji w obszarze HR. Obsługujemy firmy w pełnym zakresie kadr i płac oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy specjalistami w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej. Prowadzimy analizy ekonomiczno - finansowe, controlling oraz doradztwo.

  W celu zmniejszenia kosztów i usprawnienia działań administracyjnych firm w wielu obszarach pomagamy Klientom usprawnić procesy biznesowe.

  Oferowane przez Nas usługi zapewniają gotowe rozwiązania dostosowane dokładnie do potrzeb Klienta.
 • KORZYŚCI KLIENTA +

  • redukcja kosztów
  • przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzną firmę
  • przejrzystość biznesu
  • elastyczność i szybkość działania
  • optymalizacja procesów
  • wykorzystanie wiedzy specjalistów
 • ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

  • rejestracja pracodawcy w PFRON
  • doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • obsługa kadrowo - płacowa osób niepełnosprawnych
  • ustalanie efektu zachęty w celu uzyskania dofinansowania
  • wyliczenie kosztów płacy osób niepełnosprawnych
  • wysyłanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń
  • ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • doradztwo w zakresie optymalizacji wpłat na PFRON
  • wysyłanie deklaracji i informacji do PFRON
  • wsparcie oraz przygotowanie firmy do kontroli PFRON
  • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • księgowość w zakładzie zatrudniającym osoby niepełnosprawne
  • bezpieczna rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
  • stała opieka doradcza
 • 1

Co nowego?

Normy i wymiar czasu pracy

15 lipiec 2016

Art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, stanowi, że podstawowa norma dobowa wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu...

Zawarcie kolejnej umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego

01 lipiec 2016

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, którego celem jest stworzenie możliwości dłuższego odpoczynku oraz regeneracja sił do pracy.

Zalety pracy tymczasowej

23 czerwiec 2016

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy cykl artykułów dotyczących pracy tymczasowej.

Zmiany w CEIDG

16 czerwiec 2016

19 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza pakiet rozwiązań związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji...

Wpłaty na PFRON od 1 lipca 2016

14 czerwiec 2016

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najważniejsza zmiana dotyczy ulg we wpłatach...

Jednolity Plik Kontrolny

13 czerwiec 2016

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz.1649) wprowadza na podatników obowiązek wysyłania od...

«
»

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 86 216 21 51

 cof@hi.pl

Zadzwoń do Nas!

Enova365