Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIZNESU +

  Naszym Klientom dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich – specjalizujemy się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, outsourcingu oraz restrukturyzacji w obszarze HR. Obsługujemy firmy w pełnym zakresie kadr i płac oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy specjalistami w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej. Prowadzimy analizy ekonomiczno - finansowe, controlling oraz doradztwo.

  W celu zmniejszenia kosztów i usprawnienia działań administracyjnych firm w wielu obszarach pomagamy Klientom usprawnić procesy biznesowe.

  Oferowane przez Nas usługi zapewniają gotowe rozwiązania dostosowane dokładnie do potrzeb Klienta.
 • KORZYŚCI KLIENTA +

  • redukcja kosztów
  • przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzną firmę
  • przejrzystość biznesu
  • elastyczność i szybkość działania
  • optymalizacja procesów
  • wykorzystanie wiedzy specjalistów
 • ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

  • rejestracja pracodawcy w PFRON
  • doradztwo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • obsługa kadrowo - płacowa osób niepełnosprawnych
  • ustalanie efektu zachęty w celu uzyskania dofinansowania
  • wyliczenie kosztów płacy osób niepełnosprawnych
  • wysyłanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń
  • ustalanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • doradztwo w zakresie optymalizacji wpłat na PFRON
  • wysyłanie deklaracji i informacji do PFRON
  • wsparcie oraz przygotowanie firmy do kontroli PFRON
  • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • księgowość w zakładzie zatrudniającym osoby niepełnosprawne
  • bezpieczna rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
  • stała opieka doradcza
 • 1

Co nowego?

Limit zwolnienia z VAT

06 wrzesień 2016

Do końca 2018 roku limit zwolnienia podatkowego z VAT pozostaje bez zmian i wynosi 150 000 zł.

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy

01 wrzesień 2016

Z dniem 1 września br. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem zatrudnienia. Pracodawca i pracownik...

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

29 sierpień 2016

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia i wynosi:

Przejście z KPiR na księgi rachunkowe

25 sierpień 2016

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. Podmioty gospodarcze prowadzące księgę przychodów i rozchodów, które przekroczą limit 1 200 000 euro w przeliczeniu na PLN mają obowiązek przejść od następnego roku...

Normy i wymiar czasu pracy

15 lipiec 2016

Art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, stanowi, że podstawowa norma dobowa wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu...

Zawarcie kolejnej umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego

01 lipiec 2016

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, którego celem jest stworzenie możliwości dłuższego odpoczynku oraz regeneracja sił do pracy.

«
»

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w procesach gospodarczych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

Kontakt:

 18-400 Łomża

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 58

 725 350 046, 725 350 047

 cof@hi.pl

Zadzwoń do Nas!